Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło listę dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności. W tym roku w raporcie „Odpowiedzialny Biznes 2019. Dobre praktyki” zamieszczono aż 11 przedsięwzięć Kopalni Soli „Wieliczka” – to rekordowa ich liczba.

Dobre praktyki

Wśród wzorcowych praktyk kopalni znalazły się 2 z zakresu ochrony środowiska (w tym procesu utylizacji wód zasolonych, działań optymalizacyjnych w obszarze energetycznym, 2 z obszaru pracowniczego (wsparcie pracowników i wiadomość bezpieczeństwa), a także aż 7 dotyczących społecznego zaangażowania. Wśród tych ostatnich są: akcja krwiodawstwa, Dni Spirometrii (bezpłatne badania), koncert WieliczkArt i programy na rzecz przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych: konkurs patriotyczny wraz z galą finałową, Zdrowie na 5+, Dzień Górnika, turniej Salt Mine Cup.

Bezpieczeństwo

Odpowiedzialne działania wiążą się z podejmowaniem inicjatyw, które wykraczają poza zobowiązania prawne przedsiębiorstw, a także przynoszą wymierne korzyści społeczne i środowiskowe. Obszar pracowniczy w raporcie to m.in. działania związane z priorytetyzacją spraw załogi. Kopalnia z jednej strony inwestuje w bezpieczeństwo pracowników i odpowiednie warunki pracy, z drugiej zapewnia szeroki pakiet świadczeń socjalnych, z trzeciej wdraża dodatkowe programy zdrowotne i profilaktyczne, a z czwartej stawia na szkolenia i doskonalenie kadry. Wiadomość bezpieczeństwa to cykliczna informacja kierowana dla wszystkich pracowników grupy kapitałowej, dzięki niej udaje się poszerzać wiedzę m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i usprawnienia w tym zakresie to sprawy dla zakładu górniczego kluczowe.

Modernizacje

Kopalnia modernizuje infrastrukturę i kluczowe urządzenia zakładu górniczego, podejmuje działania optymalizacyjne m.in. w zakresie gospodarowania energią. W kopalni jest około 5 tys. punktów świetlnych pod ziemią oraz ponad 200 lamp na powierzchni. W ciągu ostatnich 15 lat aż 75% opraw oświetleniowych wymieniono na energooszczędne, działania są kontynuowane. Kopalnia dba o środowisko, w 2020 roku całość energii pobieranej przez kopalnię dostarczana ma być z odnawianych źródeł. W raporcie znalazła się też praktyka dotycząca wód zasolonych, które kopalnia zagospodarowuje nie tylko do produkcji soli, a także w procesie podsadzania wyrobisk oraz do leczniczych inhalacji w tężni solankowej. Cały raport, przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu liczy 1696 najlepszych praktyk z 214 przedsiębiorstw z całej Polski. Jego ideą jest wybór i prezentowanie najlepszych działań z obszarów: środowiskowego i społecznego. Dostępny jest tutaj >

Obrazek artykułu Dobre praktyki wielickiej kopalni docenione