Kopalnia została laureatką programu „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności”. Uhonorowano ją za: 

  • działania prospołeczne 
  • troskę o środowisko naturalne 

Dobra firma