13 grudnia w Filharmonii Krakowskiej rozdano nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominus”. Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu jest Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak, który otrzymał wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialny społecznie”.

W uzasadnieniu wyróżnienia napisano:

w dowód uznania za odpowiedzialną postawę wobec pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. i mieszkańców miasta w trudnym czasie pandemii COVID-19. Za wielowymiarowe i niekonwencjonalne rozwiązania służące promocji lokalnego dziedzictwa oraz kultywowaniu górniczych i patriotycznych tradycji. W podziękowaniu za troskę o drugiego człowieka, a w szczególności za inicjowanie i organizowanie pomocy dla obywateli Ukrainy.

Nagrodę „Amicus Hominum” ustanowiono w roku 2006. Trafia do osób, które działają dla dobra innych, które dostrzegają i wspierają drugiego człowieka, pomagają oraz zachęcają do pomocy.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego