Świadcząc usługi i oferując produkty kopalnia stara się to robić w sposób odpowiedzialny – koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości i tym samym osiągnięciu wysokiej satysfakcji ich odbiorców. Dba o budowanie relacji z grupami odbiorców oraz umacnianie wizerunku.  


Badania poziomu zadowolenia 
 

Kopalnia monitoruje poziom zadowolenia z kluczowych usług i propozycji zwiedzania.  

Dla głównego produktu, którym jest Trasa Turystyczna  ocenie podlega m.in. poczucie bezpieczeństwa, oznakowanie dojazdu, obsługa przewodnicka, atrakcyjność produktu oraz oferty handlowej i gastronomicznej.  


Odpowiedzialne produkty i usługi 
 

Kopalnia stosuje zasadę dzielenia się podziemnym dziedzictwem kultury i przyrody – wynika ona z misji solnego przedsiębiorstwa. Szczególną grupę odbiorców z uwagi na edukacyjną rolę zabytku stanowią dzieci i młodzież.   

Przez stulecia zwiedzanie kopalni uważane było za patriotyczny obowiązek – w solnych wnętrzach zapisana jest bowiem historia Polski. Młode pokolenia Polaków poprzez wizytę poznają dawne tradycje, legendy, kulturę, sztukę,  podziwiają myśl techniczną naszych przodków. Celem zachęcania do wycieczek i korzystania z wielu propozycji tematycznych wprowadzony został tzw. bilet szkolny  

Rodziny z dziećmi korzystać mogą z biletów rodzinnych. Kopalnia jako jedna z pierwszych firm przystąpiła także do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny

Dzięki wykonanym przed kilkunastu laty inwestycjom kopalnia udostępnia najpiękniejsze miejsca Trasy turystycznej osobom z niepełnosprawnościami. Specjalna trasa (zakres zwiedzania uzależniony od dostępności poszczególnych komór i rejonów prowadzenia prac zabezpieczających) umożliwia pobyt pod ziemią osobom mającym problem z poruszaniem się.  


Bezpieczeństwo gości 
 

Odpowiedzialne prowadzenie działalności turystyczno-usługowej  to także zapewnienie bezpiecznego przybywania w solnych podziemiach.  

Z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości świadczenia usług kopalnia wdrożyła – w zakresie obsługi ruchu turystycznego, imprez, szkoleń wystaw, a także utrzymania infrastruktury trasy turystycznej i produkcji pamiątek – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg polskiej normy PN-N 18001. Dokonywane są jego coroczne przeglądy, wprowadzane usprawnienia.  

Rosnący ruch turystyczny zobowiązuje do profilaktyki i inwestycji w infrastrukturę ratującą życie i zdrowie. Punkty pierwszej pomocy pod ziemią i na powierzchni już kilka lat temu wyposażono w automatyczne defibrylatory AED.  

Wielicka kopalnia – jako pierwszy obiekt podziemny – zakupiła także specjalistycznego robota medycznego LUCAS, który umożliwia nieprzerwany efektywny masaż serca, również podczas transportu chorego z podziemnych wyrobisk na powierzchnię.