Trwająca pandemia sprawiła, że Barbórka w Kopalni Soli „Wieliczka” nie mogła odbyć się w tradycyjnej formie. Zdrowie i życie są ważniejsze niż zwyczaj. Może właśnie dlatego tegoroczna Barbórka w szczególny sposób podkreśliła wagę górniczego braterstwa, solidarności i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

3 grudnia wieliccy górnicy spotkali się na modlitwie w kaplicy św. Kingi jedynie w niewielkim gronie, zachowując wszelkie zasady reżimu sanitarnego. Barbórkową mszę celebrował Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Wspólnie z górnikami modlili się m.in.: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Bochenek, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego Krzysztof Paraszczuk, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Jan Godłowski.

Barbórka to przede wszystkim modlitwa wśród soli, w kaplicy św. Kingi – powiedział Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – To prośby i podziękowania kierowane do naszych Patronek. Patronek, które od ponad siedmiu wieków otaczają swą opieką Kopalnię Soli „Wieliczka”, jej pracowników i przyjaciół. Cieszę się, że mimo pandemii, możemy dziś wspólnie zwrócić się do Świętej Barbary i Świętej Kingi.

Prezes podziękował górniczej braci za wytrwałą pracę w kończącym się roku, pogratulował tegorocznym odznaczonym. Wyraził również wdzięczność przyjaciołom kopalni, którzy wspierają ją nawet w trudnym czasie pandemii.