Górnicy z Kopalni Soli „Wieliczka” 2 grudnia świętowali Barbórkę. Uroczystości odbyły się według tradycyjnego porządku. Była modlitwa w kaplicy św. Kingi oraz akademia, podczas której odznaczono zasłużonych pracowników.

„Daniłowicz”

Barbórkowe spotkanie rozpoczęło się od poświęcenia szybu Daniłowicza, który niedawno wrócił po remoncie do ruchu i znów służy turystom oraz wielickiej załodze. Prace trwały od jesieni 2021 roku i polegały m.in. na wymianie do głębokości 30 m zniszczonej drewnianej obudowy na nową oraz zabezpieczeniu jej przed dopływem słodkiej wody (hydroizolacja, drenaż). Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak przybliżył zebranym historię szybu: tę odległą i tę najnowszą. „Daniłowicza” uroczyście poświęcił abp Marek Jędraszewski. Metropolita Krakowski i Prezes Kopalni wspólnie odsłonili tablicę, która od tej pory wszystkim przechodzącym przez nadszybie będzie przypominała o ostatnio wykonanych w wyrobisku górniczych pracach.

Modlitwa

Podczas Mszy św. w kaplicy św. Kingi górnicy wraz z zaproszonymi gośćmi dziękowali św. Barbarze za ostatnie 12 miesięcy. W homilii abp Marek Jędraszewski nawiązał do historii podziemnej Wieliczki oraz do wielickich górników:

Kiedy sięgniemy do początków pracy górników w tutejszej kopalni: to nie byli niewolnicy. To byli ludzie wolni, którzy mieli swoje prawa, swoją pracę, która przynosiła im poczucie godności – podkreślił Metropolita Krakowski. – To byli ludzie, którzy zstępowali jako ludzie wolni w czeluść podziemi, a pracując, tworzyli dobro. Dobro wspólne, dzięki któremu mogła wzbogacać się Rzeczpospolita.

Od wieków górnicza brać jest niezmiennie wierna Bogu. Arcybiskup Marek Jędraszewski zauważył: – Nie można wyobrazić sobie górników, którzy zstępując pod ziemię, nie mówią „Szczęść Boże”. Tworzy się tutaj pod ziemią szczególna więź z Bogiem i Jego Świętymi. Kopalnia w Wieliczce jest tego niewiarygodnie pięknym i przejmującym świadectwem.

Metropolita Krakowski zwrócił również szczególną uwagę na specyfikę górniczej mentalności. O pracujących pod ziemią mówił, że są ludźmi o innej wrażliwości, bardziej ludzkiej, bardziej przenikniętej więzami solidarności, wzajemnego szacunku.

Muzyczną oprawę barbórkowej modlitwie zapewniło Towarzystwo Śpiewacze Lutnia. Lutnia w tym roku obchodzi 150-lecie istnienia, a przez te półtora wieku w jej „szeregi” chętnie wstępowali muzycznie utalentowani górnicy.

Akademia

Po modlitwie uczestnicy Barbórki 2022 przeszli do komory Warszawa. Akademia to stały punkt barbórkowych obchodów, moment podniosły i niezwykle ważny dla pracowników uhonorowanych odznaczeniami – państwowymi, resortowymi, związkowymi. Medale za Długoletnią Służbę, Krzyże Zasługi, Honorowe Szpady Górnicze, Zasłużeni dla Górnictwa RP, Zasłużeni Pracownicy Kopalni, Medale Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Zasłużeni Ratownicy CSRG – 2 grudnia ponad 80 pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” odebrało zaszczytne wyróżnienia.

2022

Rok 2022 upłynął w wielickiej kopalni na intensywnych pracach górniczych oraz na odbudowie ruchu turystycznego. 30 listopada podziemną trasę zwiedził milionowy w tym roku turysta, a właściwie turystka, która do Wieliczki przyjechała z Czech. Po dwóch trudnych pandemicznych latach to powód do wielkiej radości. Goście kojarzą wielicką kopalnię przede wszystkim z niezapomnianą Trasą Turystyczną. Aby taka kopalnia była – piękna i bezpieczna, a wraz z nią bezpieczne również miasto na powierzchni, dba wielicka załoga.

Za niezawodnością maszyny wyciągowej, za sprawną i przepisową organizacją zwiedzania czy za lśnieniem solnych żyrandoli stoi całe mnóstwo pracy – wysiłku, troski, zaangażowania, odpowiedzialności, wrażliwości, wiedzy, doświadczenia… – zauważa Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Turyści często pozostają nieświadomi tego, ile trzeba starań, żeby mogli odbyć jedną z najpiękniejszych w swoim życiu wycieczek. Ile osób musi przez każdy dzień roku, nieprzerwanie od świtu do zmierzchu i od zmierzchu do świtu pracować, aby Kopalnia Soli „Wieliczka” była miejscem bezpiecznym, komfortowo udostępnionym, chronionym jako bezcenne dziedzictwo z Listy UNESCO. Dziękuję Załodze za jej całoroczny trud!

Życzenia

Z okazji najważniejszego w roku górniczego święta do Kopalni Soli „Wieliczka” napłynęły życzenia. Wielicka załoga otrzymała ciepły barbórkowy list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. List przeczytał zebranym w komorze Warszawa Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Premier napisał m.in.: Barbórka to dzień symbolicznie wieńczący rok ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górników. […] W tym szczególnym dniu Zarządowi oraz całej Załodze Kopalni Soli „Wieliczka” – strażnikom i opiekunom jedynego na świecie obiektu górniczego działającego nieprzerwanie od 700 lat, przekazuję barbórkowe gratulacje i z serca płynące pozdrowienia. Wielicka kopalnia wpisana w 1978 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to wymowny symbol polskości, emblemat wyrosłego na soli patriotyzmu od stuleci wykuwanego przez miejscowych górników, niezachwianego pomimo burz dziejowych. Ta unikatowa kopalnia to trwały pomnik historii Polski i bezcenny zabytek techniki promujący nasz kraj na świecie. Barbórkowe uroczystości tworzą szczególną okazję, by podziękować Państwu za […] pieczołowitość, z jaką ten narodowy skarb udostępniacie i zabezpieczacie, by zachować go dla przyszłych pokoleń. Szanowni Górnicy, dziękuję za Waszą odpowiedzialną pracę.

Barbórkowe życzenia wieliccy górnicy otrzymali od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Listy odczytała Poseł Urszula Rusecka. Do Kopalni Soli „Wieliczka” trafiły również ciepłe słowa od Wicepremiera i Ministra Jacka Sasina.