230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza w Europie, a po USA druga na świecie ustawa zasadnicza. Dokument stał się symbolem polskiego patriotyzmu oraz pomnikiem oświeceniowej myśli politycznej. 3 maja na wielickich Plantach odbyła się kameralna uroczystość upamiętniająca tę wyjątkową i ważną rocznicę.

Kwiaty przed pomnikiem poległych za ojczyznę wieliczan złożyli przedstawiciele Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.: Prezes Zarządu Paweł Nowak, Dyrektor Biura Spółki Tomasz Broniowski, Dyrektor Wykonawczy Damian Konieczny. Kopalnię Soli „Wieliczka” Turystyka reprezentował jej Prezes, Michał Roehlich, zaś Kopalnię Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny (niebawem Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie) Członek Zarządu Jan Ziobro. W uroczystości uczestniczyły również delegacje działających przy kopalni związków zawodowych.

3 maja to dla wielickich górników niezwykle ważna data. Od świętowanych wydarzeń dzielą nas wprawdzie ponad dwa stulecia, niemniej czas jeszcze mocniej podkreślił symboliczne znaczenie konstytucji. Konstytucja 3 Maja była dokumentem odważnym, niezbędnym, a także inspirującym. Światłe umysły tworząc ją, dały Polakom nadzieję jakże niezbędną, by wytrwać przy polskości przez długie lata zaborów. Pomnik na wielickich Plantach doskonale ilustruje ów wspaniały patriotyczny upór całego narodu i oddaje hołd tym, którzy poświęcili życie dla ojczyzny – wieliczanom i wielickim górnikom.