Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  • Elżbieta Ewa Ferfecka

Członkowie Rady Nadzorczej

  • Jarosław Czuba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Szarek – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Barszcz
  • Sławomir Talapka