Przetarg ograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.04.2012
Temat Wykonanie weryfikacji komór zagrażających potencjalnie deformacjami nieciągłymi powierzchni – analiza i modelowanie ośrodka

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Ulmaniec – Kierownik Działu Mierniczego
tel. (012) 278-72-11

b) w zakresie postępowania:
Marzena Siewruk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych
tel. (12) 278-71-32 , fax (12) 278-71-10

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej