Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.04.2019
Temat Zakup jednostek transportowych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Pietrzyk

Krzysztof Szarek

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 26.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..

W dniu 09.05.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 24.05.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej