Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.08.2018
Temat Zakup energii elektrycznej do obiektów Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Henryk Kasprzycki, Jerzy Nawalany

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 07.08.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 22.08.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 30.08.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W dniu 18.09.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 08.10.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej