Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.03.2019
Temat „Zakup 2 szt. wiertnicy małośrednicowej MDR-06A”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Szarek

Piotr Kmiecik

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 13.03.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 25.03.2019 r zamieszczono informacje z otwarcia ofert.

 W dniu 02.04.2019r zamieszczono informacje o wyborze oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej