Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.10.2017
Temat "Zakkup wiertnicy małośrednicowej"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Szarek - Kierownik Działu Górniczego,
Piotr Kmiecik - Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń, Nadsztygar,
b) w zakresie postępowania:
Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznychu

W dniu 04.10.2017r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej