Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.11.2018
Temat Zabudowa urządzeń do pomiaru wagi wapna i modernizacji sposobu filtrowania

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budowlanych,
Andrzej Dudczak – Kierownik Działu Utylizacji Wycieków,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 13.11.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 30.11.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej