Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.02.2018
Temat Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych z udziałem lekarza

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek– Kierownik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego,

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 09.02.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 28.02.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej