Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.07.2017
Temat "Zabezpieczenie komory Maria Teresa V"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji
Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy
b) w zakresie postępowania:
Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych

W dniu 07.07.2017r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej