Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.04.2018
Temat Zabezpieczenie górnicze komory Michał Saurau poz. IIn i III w zakresie demontażu i ponownego montażu zniszczonej konstrukcji nośnej oraz pozostałych elementów zejścia schodowego

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Sławomir Stoch – Dyrektor ds. Górniczych

Sebastian Tobola – Nadsztygar Górniczy

b)    w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 08.05.2018r. została zamieszczona informacja o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej.

W dniu 11.05.2018r. zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ.

W dniu 14.05.2018r. została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

W dniu 25.05.2018r. została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej