Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.03.2018
Temat Zabezpieczenie górnicze komory Michał Saurau poz. IIn i III w zakresie demontażu i ponownego montażu zniszczonej konstrukcji nośnej oraz pozostałych elementów zejścia schodowego

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Sławomir Stoch – Dyrektor ds. Górniczych

Sebastian Tobola – Nadsztygar Górniczy

b)    w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 19.03.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ.

W dniu 19.03.2018r. zamieszczono zmianę treści SIWZ oraz Harmonogram finansowy stanowiący załącznik nr 11 do wzoru umowy po zmianie.

W dniu 23.03.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej