Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.06.2018
Temat „Zabezpieczenie dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim kopalni – etap I przebudowa wyrobisk na odcinkach 1-13 objętych dokumentacją projektową”.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajda Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,

Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy,

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

UWAGA UWAGA uWAGA

w dniu 21.06.2018r. odbédzie sié wizja w rejonie planowanych robót.

Informacja w załącznikach

UWAGA UWAGA UWAGA

w dniu 28.06.2018 r zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ 

w dniu 14.08.2018 r zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej