Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.11.2017
Temat Wyposażenie systemu bezprzewodowej transmisji głosu w słuchawki jednorazowego użytku

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Morel - Kierownik Działu Logistyki

Grzegorz Albiński – Starszy referent ds. Logistyki,

b)    w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 28.12.2017r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 07.05.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej