Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.11.2020
Temat „Wykonywanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/19765/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej