Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.10.2018
Temat Wykonanie zmiany oznakowania dotyczącego organizacji ruchu turystycznego według nowego systemu identyfikacji wizualnej (III postępowanie)

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski, Tomasz Nodzyński

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 09.10.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 10.10.2018r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 17.10.2018r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 18.10.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej