Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.07.2018
Temat Wykonanie zmiany oznakowania dotyczącego organizacji ruchu turystycznego według nowego systemu identyfikacji wizualnej

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski, Tomasz Nodzyński

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 27.07.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 07.08.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
W dniu 10.09.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej