Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.10.2017
Temat Wykonanie zapasowego centrum przetwarzania danych

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Grzegorz Kawaler – Kierownik Działu Informatyki

b) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych

W dniu 02.10.2017r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu. SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym UE.

W dniu 07.10.2017r. (tj. sobota) w Dzienniku Urzędowym UE ukjazało się ogłoszenie o zamówieniu, w związku z tym w dniu 09.10.2017. zamieszczono na stronie internetowej dokumentację przetargową - SIWZ.


 

Biuletyn Informacji Publicznej