Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.04.2019
Temat Wykonanie wnęk na kompresor i transformator w poprzeczni Struga na poziomie III.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda
Kamil Broniowski

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 11.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej