Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.03.2019
Temat Wykonanie uzupełniających prac zabezpieczających w komorze Maria Teresa Górna.

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia  znajda Państwo w plikach zamieszcznych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda

Wojciech Nosal

Maciej Ćwik

b)    w zakresie postępowania:

Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 15.03.2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami

W dniu 04.04.2019r zamieszczono informacje z otwarcia ofert.

W dniu 15.04.2019r zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej