Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.12.2018
Temat Wykonanie uzupełniających prac zabezpieczających w komorze Drozdowice III na poziomie IIn Kopalni Soli "Wieliczka"

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji

Kamil Broniowski – Nadsztygar Górniczy

Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy

b)    w zakresie postępowania:

Krystyna Kucharczyk-Gondek –  Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 21.12.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. W dniu 07.01.2019r zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 17.01.2019r zamieszczono informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej