Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.04.2019
Temat Wykonanie uzupełniających prac zabezpieczających w komorze Barącza

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia  znajda Państwo w plikach zamieszcznych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda

Wojciech Nosal

Maciej Ćwik

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski

W dniu 10.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 19.04.2019r. zamieszczono zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 25.04.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 16.05.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej