Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.03.2019
Temat „Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynkach biurowych Kopalni Soli „Wieliczka” oraz budynku nadszybia szybu Daniłowicz.”

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia  znajda Państwo w plikach zamieszcznych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budowlanych,

Grzegorz Kawaler – Kierownik Działu Informatyki

Dominik Mikuła – Kierownik Działu Ochrony

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska –Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Składanie ofert do dnia 27.03.2019r godzina 11.30

Uwaga uwaga uwaga 

Zmiana terminu skłądania ofert na dzień 02.04.2019r

W dniu 28.03.2019r zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ


 

Biuletyn Informacji Publicznej