Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.03.2019
Temat Wykonanie sieci sprężonego powietrza w wyrobiskach Kopalni Soli "Wieliczka"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda
Zygmunt Zuski
Krzysztof Ciężarek

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 04.03..2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej