Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.10.2018
Temat „Wykonanie serwisu 2 szt. maszyn wyciągowych BB-2500 część mechaniczna i elektryczna, 2 szt. urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wraz z urządzeniami przyszybowymi.”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek – Dyrektor ds. Energomechanicznych,

Ireneusz Rozwadowski – Kierownik Oddziału Ruchu Mechanicznego Szybu
                                      i Urządzeń Dołowych,

Krzysztof Rozwadowski – Nadsztygar urządzeń mechanicznych i wyciągów szybowych

b)    w zakresie postępowania:

Krystyna Kucharczyk-Gondek –  Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 22.10.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 31.10.2018r, zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 15.11.2018 r, zamieszczono informacje o wyborze oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej