Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.07.2019
Temat „Wykonanie robót zabezpieczających komory Russegger VI na poz. III w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.”
Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Sławomir Stoch
Krzysztof Szarek
Sebastian Tobola
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska


W dniu 10.07.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami..


 

Biuletyn Informacji Publicznej