Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.08.2017
Temat Wykonanie robót górniczych w poprzeczniach - Kloski Wschodnie i Zachodnie

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Szarek - Kierownik Działu Górniczego

Krzysztof Brudnik - Główny Geolog Górniczy

b) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk - Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej