Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.04.2020
Temat „Wykonanie robót górniczych celem skrócenia zakresu jazdy górniczego wyciągu szybowego w szybie Daniłowicz w Kopalni Soli "Wieliczka"”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/13842/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej