Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.07.2018
Temat Wykonanie remontu wiertnicy małośrednicowej dołowej MDS-1.2

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamowienia znajda Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Szarek - Kierownik Działu Górniczego

Piotr Kmiecik – Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń, Nadsztygar

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 31.07.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 14.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej