Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.02.2019
Temat Wykonanie remontu rurociągu solankowego na poziomie VIII w podłużni Biliński po uprzednim sporządzeniu projektu wykonawczego remontu.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek – Dyrektor ds. Energomechanicznych

Krzysztof Rozwadowski - Nadsztygar Urządzeń Mechanicznych i Wyciągów Szybowych

Rafał Batko - Kierownik Oddziału Ruchu Mechanicznego Szybu  i Urządzeń Dołowych,


b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 04.02.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 07.02.2019r. zamieszczono informację o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

W dniu 19.02.2019r zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 04.03.2019 zamieszczono informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej