Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.10.2018
Temat Wykonanie remontu koryta zrzutowego kondensatu na terenie szybu Kościuszko

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jan Szpetkowski– Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych.


 

Biuletyn Informacji Publicznej