Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.08.2018
Temat Wykonanie remontu generalnego lokomotywy akumulatorowej Ldag-05M

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Szarek, Grzegorz Pietrzyk

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska

W dniu 07.08.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 16.08.2018r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 17.08.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 14.09.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej