Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.03.2018
Temat Wykonanie przeglądu głównego wentylatorów lutniowych typu: WLE 303A/1/II, WLE 404B/1, WLE 405B/1SK, WLE 505A/1, ADF 450B

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Morydz  – Kierownik Działu Wentylacji

Tomasz Kubasiewicz – Nadsztygar Górniczy

Jacek Strzebak – Sztygar Oddziałowy Oddziału Wentylacji i Utrzymania Ruchu

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 12.03.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 27.03.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej