Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.02.2018
Temat Wykonanie przeglądu głównego i remontu pomp zatapialnych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Morydz  – Kierownik Działu Wentylacji

Tomasz Kubasiewicz – Nadsztygar Górniczy

b)    w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 29.03.2018r. została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej