Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.12.2017
Temat Wykonanie przeglądu głównego i remontu pomp zatapialnych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Morydz  – Kierownik Działu Wentylacji

Tomasz Kubasiewicz – Nadsztygar Górniczy

Jacek Strzebak – Sztygar Oddziałowy Oddziału Wentylacji i Utrzymania Ruchu

b)    w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 W dniu 21.12.2017r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 12.01.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej