Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.07.2017
Temat „Wykonanie przebudowy technologii kotłowni oraz instalacji gazu w budynku nadszybia Szybu Regis Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.”

Wszelkie informcje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Pąństwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Król– Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej

b)    w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych

W dniu 21.07.2017r zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ


 

Biuletyn Informacji Publicznej