Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.07.2018
Temat „Wykonanie przebudowy (modernizacji) węzła podsadzkowego wraz z przyłączem wody oraz przełożeniem kanalizacji deszczowej w rejonie szybu Kościuszko” – etap I

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budownictwa,

Piotr Kmiecik – Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń, Nadsztygar

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Składanie ofert do dnia 06.08.2018r do godz. 12.30.

W dniu 06.08.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. W dniu 07.08.2018r. zamieszczono sprostowanie informacji z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej