Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.09.2020
Temat „Wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia szybu Wilson”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/17162/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej