Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.03.2019
Temat Wykonanie projektu technicznego modernizacji naczynia wyciągowego szybu Kinga

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek
Ireneusz Rozwadowski
Krzysztof Rozwadowski
Rafał Batko

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 01.03..2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 13.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 21.03.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej