Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.03.2019
Temat Wykonanie projektu technicznego doraźnego remontu obudowy szybu Kinga wraz z wypełnieniem pustek za obudową

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda
Zygmunt Zuski
Andrzej Trzósło

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 07.03..2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 20.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 23.04.2019r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej