Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.08.2018
Temat Wykonanie projektu technicznego budowy systemu łączności bezprzewodowej w wybranych wyrobiskach podziemnych w Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda, Krzysztof Ciężarek

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 03.08.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 14.08.2018r. zamieszczono:
- wyjaśnienia treści SIWZ,
- zmianę treści SIWZ,
- załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 3 do wzoru umowy,
- załącznik nr 4 do SIWZ / załącznik nr 4 do wzoru umowy,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert do dnia 22.08.2018r.

W dniu 16.08.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ,

W dniu 21.08.2018r. zamieszczono:
- wyjaśnienie treści SIWZ,
- zmianę treści SIWZ,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert do dnia 29.08.2018r.

W dniu 29.08.2018r. została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

W dniu 02.11.2018r. zamieszczono informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej