Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.06.2019
Temat „Wykonanie otworu zsypowego z chodnika Kuchnia poz. I do komory IIn 29 poz. IIn”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,
Wiesław Wiewiórka – Nadsztygar Górniczy,
Maciej Ćwik – Sztygar Zmianowy,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 11.06.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami..


 

Biuletyn Informacji Publicznej