Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.09.2018
Temat „Wykonanie odwodnienia liniowego i modernizacji zbiornika soli odpadowej”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budownictwa,

Andrzej Dudczak – Kierownik Działu Utylizacji Wycieków

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Składanie ofert do dnia 21.09.2018r.


 

Biuletyn Informacji Publicznej