Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.07.2019
Temat „Wykonanie modernizacji węzła podsadzkowego przy szybie Kościuszko – II etap”
Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budowlanych,
Jerzy Król – Główny Specjalista ds. Infrastruktury,
Jerzy Nawalany - Kierownik Oddziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego Powierzchnia,
Leszek Długosz – Sztygar Zmianowy,
Piotr Kmiecik - Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń, Nadsztygar,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 05.07.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami..


 

Biuletyn Informacji Publicznej