Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.04.2019
Temat Wykonanie modernizacji systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemu dyspozytorskiego w ruchu zakładu Górniczego Kopalnia Soli "Wieliczka"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek
Piotr Szpak
Leszek Długosz
Tomasz Harabasz

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 08.04..2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

W dniu 18.04.2019r. zamieszczono wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 14.05.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 30.05.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej